Afgeschermde markt

Decentrale overheden kunnen besluiten om derden te weigeren een bepaalde dienst te verrichten, omdat zij deze bijvoorbeeld via een overheidsbedrijf willen laten verrichten. Hoewel de markt op die wijze wordt afgeschermd, kan er in een dergelijk geval toch sprake zijn van een economische activiteit wanneer andere marktdeelnemers bereid en in staat zouden zijn de dienst op de betrokken markt te verrichten. Meer algemeen is het feit dat een bepaalde dienst intern wordt verricht, niet relevant voor het economische karakter van de activiteit. Een voorbeeld hiervan is een besluit (koppeling maken met 2011/501/EU) van de Commissie betreffende door Duitsland toegekende staatssteun aan twee openbare vervoersdiensten die eigendom zijn van twee Duitse steden. De markt werd in dit geval afgeschermd omdat de steun ervoor zorgde dat de begunstigde ondernemingen een bepaald voordeel benutten waardoor zij een verlenging van de toegewezen openbare dienstverplichting kunnen realiseren. De concurrenten konden daardoor de markt niet betreden en dit voordeel niet benutten in het geval dat zij interesse zouden hebben in het uitvoeren van die openbare dienstverplichting, ondanks dat deze ondernemingen op dezelfde markt actief zijn. Om die reden beschouwde de Commissie de twee openbare vervoersdiensten als ondernemingen.