Economisch voordeel

Er is in de praktijk vaak voldaan aan dit vereiste als er voldaan is aan het criterium ”economisch voordeel”. Hiervan is sprake, wanneer de onderneming actief is op een markt waar concurrentie bestaat of zou kunnen bestaan. Daarbij moet de financiële situatie van een onderneming verbeteren als gevolg van een steunmaatregel, op voorwaarden die afwijken van normale marktvoorwaarden.