Gevolgen van de steunmaatregel

Alleen de gevolgen van de steunmaatregel voor de onderneming zijn relevant en niet de oorzaken of doeleinden van de steunmaatregel. Er is pas sprake van economisch voordeel als de financiële situatie van de onderneming verbetert als gevolg van de steunmaatregel, op voorwaarden die afwijken van normale marktvoorwaarden. Om dit te kunnen beoordelen dient de financiële situatie van de onderneming na de steunmaatregel te worden vergeleken met de financiële situatie van de onderneming, waarin de steunmaatregel niet genomen was.