Handleiding voor bewerkers

Bij het uitwerken van criteria op https://staatssteun.nl/staatssteun-criteria/ is de eerste vraag de startvraag. Om de gewenste startvraag te koppelen aan een van de criterium buttons, kun je in de editor van de pagina bij het block van de betreffende knop onder Advanced als anchor tekst invullen: “startvraag[id]”. Als je wilt starten bij de vraag met ID 57 vul je dus als anchor in: “startvraag57”.

Om de conclusie van dit criterium te laten zien bij de conclusietekst, moet je precies hetzelfde doen. Nu vul je als anchor tekst bij het block waar staat “Start de navigator voor criterium x” als anchor tekst invullen: “conclusie57”. Zorg eerst dat je de huidige conclusietekst voor dit criterium wist, door in de navigator voor dit criterium op wissen te klikken en het lege antwoord op te slaan. Test je nieuwe instellingen.