Helpdesk Europa decentraal

Bij sommige vragen zijn verschillende interpretaties mogelijk. In dat geval kunt u uw casus voorleggen aan de adviseurs van Europa decentraal. Dit is gratis voor decentrale overheden.

U kunt contact opnemen via het webformulier, per email of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 12.00.

Helpdesk