Marginaal effect

Dit begrip wordt benoemd in punt 196 van de Mededeling staatssteun. De Commissie beoordeelt daarbij of voorzien kan worden dat de steunmaatregel geen significante impact heeft op het handelsverkeer tussen de lidstaten. In een aantal besluiten betreffende zuiver lokaal effect oordeelde de Commissie de Commissie dat het een maatregel met een zuiver lokaal karakter het handelsverkeer tussen de lidstaten niet beïnvloedde. Daarbij heeft de Commissie ook gekeken of de goederen of diensten van de steun ontvangende onderneming aan een beperkt gebied binnen een lidstaat geleverd werden en of deze klanten uit overige lidstaten zou aantrekken. Ook beoordeelde de Commissie of er niet viel te voorzien of de maatregel meer dan een marginaal effect zou hebben op grensoverschrijdende investeringen of vestigingen. Hiermee bedoelt de Commissie dat uit vaste rechtspraak blijkt dat zij niet verplicht is om een economische analyse uit te voeren van de werkelijke situatie op de markten in kwestie, het marktaandeel van de onderneming of de handelsstromen tussen de lidstaten. De Commissie moet toelichten op welke wijze de concurrentie op de markt wordt beïnvloed, of waarschijnlijk beïnvloed zal worden door de steun, op basis van de voorzienbare effecten van de steunmaatregel.