Vervalsing van de mededinging

Daadwerkelijke vervalsing van de mededinging hoeft niet aangetoond te worden, maar voldoende is dat daar sprake van kan zijn. Een vervalsing van de mededinging wordt daarom niet direct uitgesloten, als het om een laag steunbedrag gaat of als de onderneming die steun ontvangt, een kleine onderneming is. Een subsidie kan het bijvoorbeeld voor marktdeelnemers uit andere lidstaten moeilijker maken om de markt te betreden omdat het lokale aanbod in stand wordt gehouden of verruimd wordt. Voor meer informatie over of er sprake is van een ā€¯vervalsing van de mededingingā€¯ verwijzen wij u graag naar punt 187 t/m 189 van de Mededeling staatssteun.