Zuiver lokale activiteiten

In principe worden steunmaatregelen met een zuiver lokaal karakter niet als staatssteun aangemerkt in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU. In een aantal besluiten heeft de Commissie beoordeeld dat, gezien de specifieke omstandigheden van de betrokken zaken, de maatregel een zuiver lokaal karakter heeft en het handelsverkeer tussen de lidstaten niet kan beïnvloeden. Volgens de Commissie bestaat, in dat geval, een kleine kans dat de diensten/goederen klanten zullen aantrekken uit andere lidstaten. De Commissie noemt een aantal voorbeelden in punt 197 van de Mededeling staatssteun. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:   

a) Sport- en recreatievoorzieningen die een lokaal publiek bedienen waarvan de kans klein is dat zij klanten of investeringen uit andere lidstaten zullen aantrekken.   
b) Culturele evenementen en entiteiten die economische activiteiten verrichten, waarbij er een kleine kans aanwezig is dat deze gebruikers of bezoekers in andere lidstaten zullen aantrekken. 
c) Culturele evenementen en entiteiten die economische activiteiten verrichten, waarbij er een kleine kans aanwezig is dat deze gebruikers of bezoekers in andere lidstaten zullen aantrekken.         
d) Ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen die het gebruikelijke aanbod medische diensten voor een lokale bevolking aanbieden en waarschijnlijk geen klanten/investeringen uit andere lidstaten aantrekken.    

Voor meer informatie over zuiver lokaal effect kunt u de factsheet ‘Lokale steun: handvatten ter beoordeling van het interstatelijk effect’ raadplegen.