Eventech arrest

Een voorbeeld waarbij er wel sprake was van een (mogelijke) ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer is vastgelegd in het Eventech arrest. In dit arrest had de Londense vervoersautoriteit (TfL) een maatregel ingevoerd waardoor alleen ‘black cabs’ gebruik mochten maken van de busbanen. De overige taxibedrijven mochten de busbanen alleen gebruiken voor het in- en uitstappen van passagiers. Het Hof oordeelde dat het Londense busbanenbeleid het voor andere taxibedrijven minder aantrekkelijk maakt om diensten aan te bieden in Londen, waardoor er een kans bestaat dat het voor ondernemingen uit andere lidstaten onaantrekkelijk wordt om de markt te betreden.