P&O arrest

Er kunnen bijvoorbeeld uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de inkoop van goederen of diensten – tegen een marktconforme prijs – niet als marktconform kunnen worden beschouwd. Zo heeft het Gerecht in het P&O arrest verklaard dat de aankoop bij P&O Ferries van reisvouchers door nationale autoriteiten niet in overeenstemming was aan een daadwerkelijke behoefte aan reisvouchers. Daardoor handelde de nationale autoriteiten niet als een particuliere marktdeelnemer die onder de normale omstandigheden van een markteconomie. Vervolgens werd met die aankoop een voordeel aan P&O Ferries verleend dat zij onder normale marktomstandigheden niet had kunnen verkrijgen, waardoor er sprake is van staatssteun.