Extra steunmaatregelen

Hieronder staan nog een aantal steunmaatregelen waarbij sprake was van maatregelen met een zuiver lokale strekking.

  • SA.380035 betreffende steun aan een revalidatie centrum in Bad Nenndorf. De Commissie nam onder andere in de beoordeling mee dat geen een van de in 2013 behandelde patiĆ«nten uit een andere lidstaat kwam. Bovendien had het revalidatiecentrum geen internationale reputatie en kon de steun er niet toe leiden dat het revalidatiecentrum aantrekkelijk werd voor patiĆ«nten uit andere lidstaten. De Commissie kwam tot de conclusie dat er in dit geval niet voldaan is aan het criterium ‘grensoverschrijdend effect’ omdat de diensten van het revalidatiecentrum alleen aantrekkelijk waren voor lokale bewoners (door o.a. de taal) en omdat er de steun niet meer dan een marginaal effect op markten en consumenten uit aangrenzende lidstaten.
  • SA.37900 betreffende steun aan lokale sportverenigingen in Denemarken. Het ging hier om steun die verleend werd door decentrale overheden aan lokale sportverenigingen. De sportverenigingen werden vooral gebruikt door lokale bewoners en was bovendien niet aantrekkelijk voor personen uit andere lidstaten waardoor consumenten uit andere lidstaten geen interesse hadden in deze sportverenigingen. De Commissie ook dat de steunbedragen dermate laag waren waardoor er een kleine kans was dat de sportverenigingen, door de steun, investeringen uit het buitenland gingen aantrekken. De Commissie concludeerde, gelet op de bovenstaande feiten, dat er niet voldaan was aan het criterium ‘grensoverschrijdend effect’.